Huisregels

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen worden er huisregels gehanteerd. Zodra een afspraak gemaakt is, wordt ervan uitgegaan dat er kennis is genomen van en akkoord gegaan wordt met deze huisregels.

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. Bij het maken van een afspraak heb ik je naam, adres en telefoonnummer nodig voor mijn administratie.
 3. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, vanuit de verzorgende achtergrond hou ik mij aan een geheimhoudingsplicht.
 4. Een aantal vragen voor aanvang van een eerste behandeling worden gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts.
 5. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dien je voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 6. De Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 7. Mocht je onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken ik je deze minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.
 8. De Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 9. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf in de praktijk.
 10. Roken in de massagekamer is verboden.
 11. De massages hebben niets met erotiek te maken. Cliënten die sexueel getinte opmerkingen of uitingen maken wordt gevraagd om de praktijk onmiddellijk te verlaten.