Pijn- en pijnpuntbehandeling

Fricties en Drukpuntbehandeling

Algemene massage zorgt voor betere doorbloeding waardoor er een pijndemping is.

Wat zijn fricties:

Bij fricties wordt een massagetechniek gebruikt om een plaatselijke pijndemping te bekomen. We beïnvloeden dan geen bloedvaten en spieren maar wel de pezen en aanhechtingsbanden. Dit kan in het begin wat pijnlijk zijn, maar gedurende de behandeling neemt de pijn af en gaat het aangenaam aanvoelen.

Fricties is goed bij aandoeningen zoals tenniselleboog of peesproblemen van knie en schouder.

Wat is Drukpuntbehandeling:

Met een drukpuntbehandeling wordt de pijn beïnvloed. De druk die hier uitgeoefend wordt moet van dien aard zijn dat men de pijn voelt maar moet goed te verdragen zijn. Het is de bedoeling dat door de druk aan te houden de pijn weggaat.